מדיניות פרטיות - אנה אמיר - הבית ללוחמות

מדיניות פרטיות

כללי
בעת שימוש בדף הנחיתה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך
ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך
אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית,
מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט IP שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע
חלק מהנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של אנה אמיר ובאחריותה.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
• ליצור עמך קשר למטרת רישום לתהליך או פגישה
• לעדכן אותך בפעילויות 
• לעדכן אותך בפעילויות של אנה אמיר.

דיוור ישיר אלקטרוני
אנה אמיר מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע פעילותה.
מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול
מקבלתו.

מסירת מידע לצד שלישי
אנה אמיר היא מאמנת מטעם תות תקשורת ותוצאות בע"מ.  אנה אמיר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך.

Cookies
האתר של אנה אמיר משתמש ב"עוגיות" Cookies- לצורך תפעולם השוטף
והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי
להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies .אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע
אנה אמיר מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד
שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון
מוחלט. לכן, אנה אמיר מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה
בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות
בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת,
תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של אנה אמיר הבית ללוחמות.

גלילה למעלה דילוג לתוכן